Projekty programu rozvoje

Úvod / O nás / Projekty / Projekty programu rozvoje

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2020 – 2022
Název projektu: Potraviny dělané srdcem a bez „éček“
Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Výsledkem tohoto projektu bude pořízení následujících technologií:

Multifunkční smažící centrum (smažení na litinových rotačních deskách) – samostatný stroj, který se skládá ze dvou stejných smažících desek s multifunkčním dávkovacím a formátovací zařízením rostlinných produktů

Automatické míchací zařízení s díží na 250-300 l(kg)

Dopravní čerpadlo z díže do dávkovače

Mrazící box pro skladování prodávaných potravin

To bude mít přímý vliv na společnost P Z P MERLIN s.r.o. prostřednictvím:

– zvýšení kvality a kapacity výrobních technologií
– zvýšení kvality produkce
– zvýšení přidané hodnoty společnosti vztažené na jednoho zaměstnance
– zvýšení podílu na trhu
– udržení hygienických požadavků v potravinářské výrobě
– snížení výrobních nákladů na jednotku produkce a snížením výrobních vstupů
– snížení tepelných ztrát
– podpoření image společnosti jako kvalitního výrobce potravinových výrobků
– udržení, případně zvýšení zaměstnanosti OZP (osoby zdravotně postižené – ZZ, ČID, OZP, ZTP, ZTP/P)
– prostřednictvím zvýšené poptávky po surovinách podpořeny i zemědělské podniky v regionu

Výše uvedenými investicemi dojde ke snížení výrobních nákladů společnosti na jednotku produkce při současném zvýšení její kvality. Tím dojde nejen ke zvýšení přidané hodnoty společnosti P Z P MERLIN s.r.o.

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2019 – 2021
Název projektu:
Investicemi ke zdravé potravině
Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace
Výsledkem projektu budou pořízené následující investice:
– Mrazírenská technologie mrazírenského skladu v prostorách horní výroby
– Chladírenská technologie v prostorách balení horní výroby
– Chladírenská přepážka se sekčnmi vraty samostatnými dveřmi pro personál
– Vzduchový deflektor v prostorách balení horní výroby
– V prostorách horní výroby stávající balírny je instalován kuličkový a pásový dopravník sloužící ke snadnější manipulaci s baleným zbožím
– V přechodu mezi výrobními prostory a balením horní výroby jsou instalována rolovací rychlooběžná vrata pro zamezení úniku chladu v prostorách balení
– Řezačka masa pro prostory masné výroby horní výroby spolu s 120l manipulačními vozíky pro manipulaci s masem
– Vysokozdvižný elektrický vozík pro manipulaci zboží mezi sklady žadatele
– Nákladní automobil nad 3,5t s mrazící nadstavbou
– Nově zřízená prodejna potravin vybavena prodejním pultem, pomocnými prodejními pulty, mrazícím boxem, klimatizační jednotkou a pokladním systémem

To bude mít přímý vliv na společnost P Z P MERLIN s.r.o. prostřednictvím:
– zvýšení kvality produkce
– zvýšení přidané hodnoty společnosti vztažené na jednoho zaměstnance
– zvýšení podílu na trhu
– udržení hygienických požadavků v potravinářské výrobě
– snížení výrobních nákladů na jednotku produkce a snížením výrobních
– snížení logistických nákladů
– podpoření image společnosti jako kvalitního výrobce potravinových výrobků
– udržení, případně zvýšení zaměstnanosti OZP (osoby zdravotně postižené – ZZ, ČID, OZP, ZTP, ZTP/P)
– prostřednictvím zvýšené poptávky po surovinách podpořeny i zemědělské podniky v regionu.

Výše uvedenými investicemi dojde ke snížení výrobních nákladů společnosti na jednotku produkce při současném zvýšení její kvality. Tím dojde nejen ke zvýšení přidané hodnoty společnosti P Z P MERLIN s.r.o.
Projekt „Investicemi ke zdravé potravině“ je pro žadatele proveditelný, účelný, hospodárný a efektivní.
Po ukončení realizace projektu i dále po uplynutí doby závaznosti projektu na účel budou pořizované technologie sloužit k výše popisovaným účelům.

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2016 – 2018
Název projektu:
Modernizace podniku
Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace
Realizací projektu žadatelem dojde k pořízení následujícího vybavení:
1. Multifunkční balící a plnící centrum
2. Multifunkční smažící a dusící centrum s rekuperačním odsáváním
3. Multifunkční zařízení na výrobu halušek, bramborových mráčků, játrové rýže
4. Multifunkční box – rozmrazování mražených surovin pro výrobu
5. Pěnové čistící zařízení
6. Vážící paletovací vozík
7. Nákladní automobil s mrazící jednotkou o celkové užitné hmotnosti do 3,5t
8. Serverové řešení včetně aktivních propojovacích prvků. Mobilní čtečka čárových kódů pro sklad žadatele a 3 mobilní čtečky včetně mobilních počítačů a mobilních tiskáren pro expediční vozidla žadatele. 3 osobní počítače včetně LCD monitorů a operačních systémů. Vybavení potřebným softwarem kompatibilní se současným softwarem podniku

To bude mít přímý vliv na společnost P Z P MERLIN s.r.o. prostřednictvím:
– zvýšení kvality a kapacity balení při nižší spotřebě obalových materiálů
– možnost balení dalších výrobků společnosti
– zvýšení kvality produkce
– zvýšení přidané hodnoty společnosti vztažené na jednoho zaměstnance
– zvýšení podílu na trhu
– udržení hygienických požadavků v potravinářské výrobě
– snížení výrobních nákladů na jednotku produkce a snížením výrobních vstupů (obalový materiál, olej, voda, energie)
– snížení logistických nákladů
– přesné evidenci vyráběných výrobků a jejich možná dohledatelnost
– přesná skladová evidence prodávaných výrobků při rozvážení ke konečným zákazníklům
– uvedení nového výrobku na trh – halušek, bramborových mráčků, játrové rýže
– podpoření image společnosti jako kvalitního výrobce potravinových výrobků
– udržení, případně zvýšení zaměstnanosti OZP (osoby zdravotně postižené – ZZ, ČID, OZP, ZTP, ZTP/P)
– prostřednictvím zvýšené poptávky po surovinách podpořeny i zemědělské podniky v regionu.

Výše uvedenými investicemi dojde ke snížení výrobních nákladů společnosti na jednotku produkce při současném zvýšení její kvality. Tím dojde nejen ke zvýšení přidané hodnoty společnosti P Z P MERLIN s.r.o.

Projekt „Modernizace podniku“ je pro žadatele proveditelný, účelný, hospodárný a efektivní.
Po ukončení realizace projektu i dále po uplynutí doby závaznosti projektu na účel budou pořizované technologie sloužit k výše popisovaným účelům.

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2018 – 2020
Název projektu:
Modernizace výrobních prostor podniku
Opatření: 4.2.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace
Realizací projektu žadatelem dojde k pořízení následujícího vybavení:

Nový expediční sklad žadatele s pojezdovým regálovým systémem a efektivní mrazírenskou technologií. Díky pojezdovým regálovým systémům bude maximálně využita kapacita skladu.

Elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík bude sloužit k manipulaci s výrobky v nově zřízeném expedičním skladě a k expedici výrobků společnosti.

Nová myčka na nádobí, především na mytí plechů bude splňovat náročné požadavky na hygienu používaného příslušenství podniku žadatele.

Tento projekt je zaměřen na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniku. Podpora investic do technologií související se zpracováním a kvalitním usnadněním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh umožní žadateli využití moderních a efektivnějších technologií. V neposlední řadě realizace projektu přispěje ke snížení výrobních nákladů a snížení energetické náročnosti výroby. Projekt je pro žadatele potřebný z důvodu rostoucí konkurence sektoru, na který se společnost zaměřuje. Zároveň bude docíleno zachování, případně nárůst pracovních míst, převážně pro zaměstnance OZP a TZP. Nové a efektivnější technologie přispějí k menšímu zatížení životního prostředí.