Projekty operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úvod / O nás / Projekty / Projekty operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

    

Projekt Společnosti PZP Merlin s.r.o.
Realizace: 2018 – 2019
Název projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011544 – Pořízení fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu podniku P Z P MERLIN s r.o.
Je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu/operace

Fotovoltaická elektrárna v rámci podnikatelského areálu společnosti je bezemisní zdroj energie pro vlastní potřebu provozovny pro kontinuální zásobování technologických procesů energií. Přebytky energie jsou dodávány do veřejné distribuční sítě.

Výkon fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) je 151,2 kWp. Elektrárna (FVE) je umístěna na střeše dvou provozních objektů na adrese Poličská 1365, 539 01 Hlinsko. Systém nevyužívá akumulaci do baterií. Případné přebytky elektrické energie jsou dodávány do veřejné distribuční sítě. FVE je napojena do stávající sítě, napojení je provedeno přes stávající odběrné místo. Projekt řešil instalaci fotovoltaických panelů, panely jsou zapojeny do jednotlivých stringů a připojeny do čtyř 3-fázových invertorů. Provoz invertorů je plně automatický. FVE je připojena do rozvaděče RFVE a ten je připojený do stávajícího rozváděče společné spotřeby RH.

Výše uvedenými investicemi dojde ke snížení provozních nákladů společnosti. Tím dojde ke zvýšení přidané hodnoty společnosti P Z P MERLIN s.r.o.

Projekt je pro žadatele proveditelný, účelný, hospodárný a efektivní.